ខ្ញុំជា

កម្មវិធីផ្ដល់ស្បៀងអាហារ​តាម​សាលារៀនសាធារណៈ​បានអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ ១៩៩៩ រហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាកម្មវិធីអាហារពេលព្រឹកធម្មតាដោយផ្តល់អាហារក្តៅៗ ដល់សិស្សតាមរយៈកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ដោយមានកិច្ចសហការពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធី​ផ្តល់ស្បៀង​អាហារ​តាម​សាលារៀន​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់កសិផលក្នុង​សហគមន៍ ​ចំនួន​ពីរសាលានៅ ស្រុកអង្គរធំនៃខេត្តសៀមរាប។ ដោយទទួលបានជោគជ័យកម្មវិធីនេះក៏បន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលរូមមាន​ ១១១៤ ​សាលារៀន។ អាហារនៅសាលារៀនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមកុមារ និងជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំតាមរយៈ ការបង្កើនការចុះឈ្មោះចូលរៀន ការបញ្ចប់ ការសិក្សា កាត់បន្ថយការបោះបង់ចោលការសិក្សា និងកែលម្អលទ្ធផលសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនគឺជាឧបករណ៍ជំនួយសង្គមដ៏សំខាន់មួយ ដែលធានាថាយ៉ាងហោច ណាស់មានអាហារដែលមានជីវជាតិមួយពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កុមារដែលមកពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌។ របបអាហារ​​សម្រាប់កុមារ​ម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាព​ទទួលយកបាន និងស្របតាមតម្រូវការ​អាហារសម្រាប់កុមារ និងកម្រិតអាហារូបត្ថម្ភ រួមមានអង្ករ ត្រី សាច់ ស៊ុត និងបន្លែ ​​ជា​អាហារចម្បង​នៅ​កម្ពុជា រីឯប្រេងឆា ​និងអំបិល​អ៊ីយ៉ូត ​ត្រូវបាន​បន្ថែម ​​ដើម្បីបង្កើន​ថាមពល និងបំពេញជាតិអ៊ីយ៉ូតសម្រាប់ កុមារ។

ឯកសារថ្មីៗ
 មីនា-2023   កម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀន

អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន មានគោលបំណងកំណត់ អំពីរការអនុវត្តកម្មវីធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។

អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន មានគោលបំណងកំណត់ អំពីរការអនុវត្តកម្មវីធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។


 កុម្ភៈ-2023   កម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀន

បញ្ជីសំណួរពិនិត្យតាមដានកម្មវិធីស្បៀងអាហារប្រើកសិផលសហគមន៍ សម្រាប់មន្រ្តីថ្នាក់ស្រុក ខេត្ត ដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការតាមដាន ប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់សាលាគោលដៅនីមួយៗ។

បញ្ជីសំណួរពិនិត្យតាមដានកម្មវិធីស្បៀងអាហារប្រើកសិផលសហគមន៍ សម្រាប់មន្រ្តីថ្នាក់ស្រុក ខេត្ត ដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការតាមដាន ប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់សាលាគោលដៅនីមួយៗ។


 មករា-2023   កម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀន

ក្នុងឯកសារនេះមានទម្រង់ដែលសាលារៀនត្រូវប្រើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនអោយបានត្រឹមត្រូវ។​ ក្នុងនោះមាន  បង្កាន់ដៃទទួលទំនិញ បណ្ណបញ្ចេញស្បៀង ទម្រង់កំណត់ត្រាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និង​ សំណើរសុំទូទាត់ប្រចាំខែ ។

ក្នុងឯកសារនេះមានទម្រង់ដែលសាលារៀនត្រូវប្រើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីអាហារតាមសាលារៀនអោយបានត្រឹមត្រូវ។​ ក្នុងនោះមាន  បង្កាន់ដៃទទួលទំនិញ បណ្ណបញ្ចេញស្បៀង ទម្រង់កំណត់ត្រាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និង​ សំណើរសុំទូទាត់ប្រចាំខែ។ វាក៏មានប្រាប់ពីតារាងកាលវិភាគដែលសាលារៀនត្រូវរៀបចំរាយការណ៍ត្រីមាសនីមួយៗ។


 តុលា-2022   អនាម័យនិងសុវត្តិភាពចំណីអាហារ

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ “គន្លឹះសំខាន់ៗអំពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្បៀង” គឺជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្បៀងរួមមានអង្ករ បន្លែ ត្រីសាច់ ។ល។ ឲ្យមានគុណភាព អនាម័យនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយសាលារៀន។

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ “គន្លឹះសំខាន់ៗអំពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្បៀង” គឺជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្បៀងរួមមានអង្ករ បន្លែ ត្រីសាច់។ល។ ឲ្យមានគុណភាព អនាម័យនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយសាលារៀន។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលអ្នកដែលនាយឃ្លាំង និងចុងភៅត្រូវយល់ដឹងនិងអនុវត្តតាមគន្លឹះសំខាន់ៗដែលបានណែនាំ ដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីលោកនាយក និងនាយិកសាលារៀនផងដែរ។


 កុម្ភៈ-2022   អនាម័យនិងសុវត្តិភាពចំណីអាហារ

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពី ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយតាមសាលារៀន ជាជំនួយនិងក្រើនរំលឹកដល់ចុងភៅក្នុងការអនុវត្ត​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយ។ វាមានរូបភាពនិងការណែនាំខ្លីៗដែលមានការងាយស្រួលសម្រាប់ចុងភៅក្នុងការយល់និងត្រាប់តាម។​

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពី ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយតាមសាលារៀន ជាជំនួយនិងក្រើនរំលឹកដល់ចុងភៅក្នុងការអនុវត្ត​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយ។ វាមានរូបភាពនិងការណែនាំខ្លីៗដែលមានការងាយស្រួលសម្រាប់ចុងភៅក្នុងការយល់និងត្រាប់តាម។​


បន្តទៀត
វីដេអូថ្មីៗ
តួលេខអាហារតាមសាលារៀន

សាលា ១.១១៤ នៅខេត្តចំនួន ១០ បានកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីអាហាតាមសាលារៀន

កុមារជាង ២៩ ម៉ឺននាក់កំពុងទទួលបានអាហារប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងតាមមូលដ្ឋានជិត ៥០០ នាក់ទទួលផលពីកម្មវិធីអាហារតាមសាលា