ខ្ញុំជា

កម្មវិធីផ្ដល់ស្បៀងអាហារ​តាម​សាលារៀនសាធារណៈ​ បានអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា អំឡុងឆ្នាំ១៩៩៩ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ជាកម្មវិធីអាហារពេលព្រឹកធម្មតា ដោយផ្តល់អាហារក្តៅៗដល់សិស្ស តាមរយៈកម្មវិធី ស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ២០១៤ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយមានកិច្ចសហការពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក បានអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធី​ផ្តល់ស្បៀង​អាហារ​តាម​សាលារៀន​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់កសិផល ក្នុង​សហគមន៍ ​ចំនួន​ពីរសាលានៅស្រុកអង្គរធំនៃខេត្តសៀមរាប។ ដោយទទួលបានជោគជ័យ កម្មវិធីនេះក៏ បន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលរូមមាន​១១១៣​សាលារៀន។ អាហារនៅសាលារៀនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមកុមារ និងជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ តាមរយៈការបង្កើនការចុះឈ្មោះចូលរៀន ការបញ្ចប់ការសិក្សា កាត់បន្ថយការបោះបង់ចោលការសិក្សា និងកែលម្អលទ្ធផលសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនគឺជាឧបករណ៍ជំនួយសង្គមដ៏សំខាន់មួយ ដែលធានាថា យ៉ាងហោចណាស់មានអាហារដែលមានជីវជាតិមួយពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់កុមារដែលមកពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌។ របបអាហារ​​សម្រាប់កុមារ​ម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់ ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាព​ទទួលយកបាន និងស្របតាម​ តម្រូវការ​អាហារសម្រាប់កុមារ និងកម្រិតអាហារូបត្ថម្ភ រួមមានអង្ករ ត្រី សាច់ ស៊ុត និងបន្លែ ​​ជា​អាហារចម្បង​នៅ​កម្ពុជា រីឯប្រេងឆា ​និងអំបិល​អ៊ីយ៉ូត ​ត្រូវបាន​បន្ថែម ​​ដើម្បីបង្កើន​ថាមពល និងបំពេញជាតិអ៊ីយ៉ូតសម្រាប់ កុមារ។

ឯកសារ

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្ដីពីការអនុវត្ដកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីទ្រទ្រង់ការលូតលាស់កាយសម្បទានិង បញ្ញាស្មារតីក្នុងការទទួលយកការសិក្សាតាមរយៈការផ្តល់អាហាររូបត្ថម្ភដល់កុមារ។

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៩០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្ដីពីការអនុវត្ដកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងគោលបំណងទ្រទ្រង់ការលូតលាស់កាយសម្បទា និងបញ្ញាស្មារតី ក្នុងការទទួលយកការសិក្សា តាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារ នៅតំបន់ដែលមានអសន្ដិសុខស្បៀងខ្ពស់ និងកម្រិតការអប់រំទាប ព្រមទាំងរួមចំណែកបង្កើនអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀន និងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សានៅបឋមសិក្សា។


ឯកសារនេះ ផ្តោតលើការណែនាំដល់សាលារៀនអំពី ​សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ចាប់តាំង ពី​​ពេលទទួលយកម្ហូប​ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ រហូត​ដល់​​ពេលរៀបចំ​ដួស​ម្ហូប​​​​ឱ្យ​សិស្ស​ទទួលទាន។

ឯកសារនេះ ផ្តោតលើការណែនាំដល់សាលារៀនអំពី ​សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ចាប់តាំង ពី​​ពេលទទួលយកម្ហូប​ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ រហូត​ដល់​​ពេលរៀបចំ​ដួស​ម្ហូប​​​​ឱ្យ​សិស្ស​ទទួលទាន។ ក្នុងនោះរួមមានមានការសង្ខេបចំនុចសំខាន់ៗ អំពីរការ​អនុវត្តអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន  ការពិនិត្យនិងទទួលយកម្ហូបឬស្បៀង ការរក្សាទុកស្បៀងឬម្ហូប វិធានការរៀបចំធ្វើនិងចម្អិនម្ហូប ការរៀបចំ​អាហារ​ឱ្យ​សិស្ស​ទទួល​ទាន​ដោយ​សវត្ថិភាព ការសំអាតផ្ទះបាយ ឃ្លាំង និងសម្ភារៈផ្ទះបាយ ការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃនិងកាកសំនល់។ហើយក្នុងនោះក៏មានការណែនាំអំពីអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។


ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពី ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយតាមសាលារៀន ជាជំនួយនិងក្រើនរំលឹកដល់ចុងភៅក្នុងការអនុវត្ត​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយ។ វារួមមានរូបភាពនិងការណែនាំខ្លីៗដែលមានការងាយស្រួលសម្រាប់ចុងភៅក្នុងការយល់និងត្រាប់តាម។​

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីរ ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយតាមសាលារៀន ជាជំនួយនិងក្រើនរំលឹកដល់ចុងភៅក្នុងការអនុវត្ត​អនាម័យក្នុងផ្ទះបាយ។ វារួមមានរូបភាពនិងការណែនាំខ្លីៗដែលមានការងាយស្រួលសម្រាប់ចុងភៅក្នុងការយល់និងត្រាប់តាម។


យុទ្ធសាស្រ្តរួមនៃការផ្ទេរ-ទទួលកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀន គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល៤ឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០២២-២០២៥ ដែលរៀបរាប់អំពីវិធីដែលកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងធ្វើការផ្ទេរ-ទទួលជាប្រព័ន្ធ នូវការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនទៅឲ្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងវិធីដែលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ពង្រីកកម្មវិធី។

យុទ្ធសាស្រ្តរួមនៃការផ្ទេរ-ទទួលកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀន គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល៤ឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០២២-២០២៥ ដែលរៀបរាប់អំពីវិធីដែលកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងធ្វើការផ្ទេរ-ទទួលជាប្រព័ន្ធ នូវការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនទៅឲ្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងវិធីដែលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ពង្រីកកម្មវិធី។ នៅចន្លោះឆ្នាំសិក្សា ២០២១/២២ និងឆ្នាំសិក្សា ២០២៥/២៦ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមានគម្រោងពង្រីកវិសាលភាពការអនុវត្ត NHGSFP ពី ២០៥ សាលារៀននៅឆ្នាំសិក្សា ២០២១/២១ ទៅ ១១១៣ សាលា ត្រឹមឆ្នាំសិក្សា ២០២៥/២៦ ហើយក្រសួងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអាចពង្រីកកម្មវិធីបន្ថែមទៀត រហូតដល់ឆ្នាំ២០៣០ និង ក្រោយពីនេះទៀត។


ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ “គន្លឹះសំខាន់ៗអំពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្បៀង” គឺជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្បៀងរួមមានអង្ករ បន្លែ ត្រីសាច់ ។ល។ ឲ្យមានគុណភាព អនាម័យនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយសាលារៀន។

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ “គន្លឹះសំខាន់ៗអំពីការថែទាំ និងគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្បៀង” គឺជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្បៀងរួមមានអង្ករ បន្លែ ត្រីសាច់។ល។ ឲ្យមានគុណភាព អនាម័យនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយសាលារៀន។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលអ្នកដែលនាយឃ្លាំង និងចុងភៅត្រូវយល់ដឹងនិងអនុវត្តតាមគន្លឹះសំខាន់ៗដែលបានណែនាំ ដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីលោកនាយក និងនាយិកសាលារៀនផងដែរ។


អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន មានគោលបំណងកំណត់ អំពីរការអនុវត្តកម្មវីធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។

អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន មានគោលបំណងកំណត់ អំពីរការអនុវត្តកម្មវីធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។


បន្តទៀត

វីដេអូ

តួលេខអាហារពេលព្រឹក

សាលាចំនួន ១.១១៣ នៅក្នុងខេត្តចំនួន ១០ បានកំពុងអនុវត្តអាហាតាមសាលារៀន
កុមារប្រមាណ ២៨ ម៉ឺននាក់ទទួលអាហារប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភ
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាង ៤០០ នាក់ទទួលបានផល
ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ XXX ត្រូវបានវិនុយោគក្នុងកម្មវិធី